Kort Verslag van de bestuursvergadering 19 augustus 2020

 

Aanwezigheidsformulier

– Alle bestuursleden tekenden het Aanwezigheidsformulier.

 

Vicevoorzitter / Bestuurslid

– Omdat we nog geen voorzitter hebben, zal de secretaris voorlopig ook als vicevoorzitter fungeren.

– We hebben een gesprek gehad met een wijkbewoonster, die het leuk lijkt bestuurslid te worden. Ze zal enige tijd meedraaien om te kijken of ze het wil doen. We zijn daar als bestuur blij mee.

 

Verklaring Omtrent Gedrag

– Er is een mogelijkheid om voor alle vrijwilligers een gratis VOG aan te vragen. Dat moet elke vijf jaar weer opnieuw. De benodigde documenten die daarbij nodig zijn worden nu weer actueel gemaakt. Daarbij ondervinden wij steun van de Ver. Ned. Organisaties Vrijwilligerswerk.

– Die documenten zullen ook op de website geplaatst worden.

 

Website

– Er is een nieuwe website ontworpen: www.zuidbovenbroek.com. Het bestuur hoopt die zo actueel mogelijk te houden.

– Ideeën hiervoor kunnen altijd aangedragen worden.

– We hebben gemerkt dat de website honderden keren per dag bekeken worden.

 

Facebook

– Ook de Facebookpagina is vernieuwd: Wijkvereniging-Zuid-Bovenbroek-Kampen. Zeker de moeite waard voor een bezoek.

 

Wijkkrant

– Deze maand wordt de nieuwe wijkkrant weer huis-aan-huis verspreid. Door de vakantie kan die helaas niet bij iedereen tegelijk bezorgd worden.

– Dankzij vele bezorgers vindt de verspreiding plaats.

– De wijkkrant zal ook digitaal te downloaden of te lezen zijn via de website.

 

Gemeente Kampen

– Met o.a. de wijkverbinder zal een – jaarlijks – gesprek plaats vinden over de aanvraag voor subsidie en de voorwaarden waaronder dit kan gedaan worden.

– We weten dat de Gemeente Kampen moet bezuinigen, maar hopen op voldoende subsidie, om de activiteiten en het onderhoud van het wijkgebouw te kunnen bekostigen.

 

Ledenvergadering 21 oktober

– Door de coronacrisis konden we geen Ledenvergadering houden. Die is nu gepland op woensdag 21 oktober.

– Leden kunnen zich via de mail aanmelden voor deze vergadering: wvzbbestuur@gmail.com.

 

Volgende vergadering

– Die is gepland op 30 september. Mocht u iets in willen brengen, dan kan dat via bovenstaand

e-mailadres.