WIJZIGING BESTUUR EN REDACTIE

Onze voorzitter en redacteur hebben om persoonlijke redenen ons verlaten.

We vinden dat erg jammer. Jarenlang hebben zij zich ingezet voor de wijkvereniging, waar we met dank op terug kijken. 

Wij zullen ons best doen de leeggevallen plaatsen zo spoedig mogelijk in te vullen.

Bianca van Pijkeren, die al de Bingo’s voor jong en oud organiseert en Sint Maarten, wil mee gaan draaien binnen het bestuur. Daar zijn we blij mee. 

Ze hoopt naast het organiseren van activiteiten mee te denken en beslissen over alle zaken, die het bestuur op haar bordje krijgt. 

In de eerstvolgende Ledenvergadering zal zij voorgedragen worden aan de leden met het verzoek akkoord te gaan met haar benoeming.

Verder is als aspirant bestuurslid toegetreden Marlie Kloosterman, zij hoopt mee te gaan draaien binnen het bestuur en zo haar weg te kunnen vinden binnen het bestuur.

Het Huidige Bestuur.

Hieronder ziet u de huidige bestuursleden. Binnenkort hopen we het bestuur uit te breiden met twee nieuwe bestuursleden.

Zij hopen u met alle middelen waar zij gebruik van kunnen maken van dienst te zijn. Mogen wij ons dan voor stellen?

Jan Schenkel

Jan Schenkel

Secretaris en Waarnemend Voorzitter

Sinds 2013 ben ik lid van het bestuur van de Wijkvereniging Zuid-Bovenbroek.
Na mijn werkzaam leven als leerkracht in het basisonderwijs leek het mij leuk iets voor de wijk te betekenen. Al snel kwam er een vacature voor secretaris vrij. Sinds die tijd werk ik met veel plezier binnen en met het bestuur. Ik vind het fijn om de leefbaarheid binnen de wijk, voor zover dat mogelijk is, handen en voeten te geven. Het feit dat er ook een aantal winkels in de wijk zijn, vind ik een mooie bijkomstigheid.
Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen, waarvan er één getrouwd is. Mijn hobby's zijn divers: sporten, fitnessen, puzzelen en in andere organisaties vrijwilligerswerk doen. Dat hoop ik ook nog een tijdje te kunnen blijven doen. Ook woon ik met veel plezier in deze wijk (Esdoornhof) vanaf 1977. Veel veranderingen heb ik meegemaakt, goede en minder goede, maar de sfeer in deze wijk spreekt mij nog steeds aan.

Een hartelijke groet,
Jan Schenkel

Johan Lorist

Johan Lorist

Penningmeester

De man die op de euro’tjes let.

Ben sinds 2013 lid van het bestuur.
Opgegroeid in Brunnepe aan de Sint Nicolaasdijk..Een paar jaar lid geweest van de jeugdverkeersbrigade, eerst als tamboer en later als hoornblazer.

Van af mijn 16e levensjaar ben ik bij het Stedelijk Orkest gekomen waar ik cornet en beugel heb gespeeld, Om aan centjes te komen voor de vereniging heb ik tot aan mijn 33e jaar bij de Kamper Eilanders gespeeld.

Van af augustus 1966 heb ik 33 jaar bij Staal-International gewerkt. Eerst als technisch tekenaar en later als calculator.

Nadat het bedrijf in 1995 failliet is gegaan en na enkele omzwervingen heb ik tot mijn 65e jaar bij het Almere College gewerkt. Eerst op de financiële administratie en na een kleine twee jaar als toezichthouder in het studiehuis. Waar ik mij ook bezighield met lokale systeembeheer.

Heb 14 jaar gezongen bij het zeemanskoor de “Ketel Binken”.

Dit is in het kort mijn levensgeschiedenis.

Marleen Lodewijk

Marleen Lodewijk

Bestuurslid.

Ons bestuurslid en leidster peuter speelmorgen

Mijn naam is Marleen Lodewijk, ik ben 48 jaar en al bijna 20 jaar actief bestuurslid van de wijkvereniging Zuid-Bovenbroek.

Naast mijn rol in het bestuur ben ik deze gehele periode ook leidster van de peuter speelmorgen die wij 2 keer per week organiseren.

Ik ben getrouwd met Henk en samen hebben wij 3 prachtige dochters die, eveneens, actief zijn voor de wijkvereniging.

Bent u, of kent u iemand die het leuk lijkt om zich in te zetten voor de vereniging;

Bianca

Bianca

Aspirant Bestuurslid.

Mijn naam is Bianca van Pijkeren, 34 jaar en sinds dit jaar toegetreden als aspirant-bestuurslid in onze mooie wijkvereniging Zuid-Bovenbroek.
Ik ben getrouwd en moeder van 2 kinderen. Ook hebben wij een super lieve labrador.
Ik houd van gezelligheid en klaverjas graag.  Ook dit klaverjassen willen we in de wijkvereniging gaan opzetten als activiteit.
Voor velen ben ik al een bekend gezicht. Een aantal jaren geleden was ik te vinden als vrijwilligster bij de super leuke speelmorgen en sinds vorig jaar ben ik in de wijkvereniging samen met mijn moeder, dochter en een vriendin van mijn dochter bingo’s gaan organiseren.
We hebben zowel volwassen als kinderbingo’s georganiseerd. Dit was een groot succes.
En als alles weer mogelijk is i.v.m. het virus gaan we zeker weer verder met de activiteiten.
Ook organiseer ik samen met mijn moeder en dochter al jaren Sint Maarten in de wijk. Dit is ook al jaren een groot succes met een grote opkomst.
Ik hoop dat als straks alles weer kan de activiteiten nog steeds een groot succes blijven. Ik hoop velen van u dan ook graag weer te zien. 

Groetjes Bianca

Marlie Kloosterman

Marlie Kloosterman

Aspirant Bestuursid.

Ik heet (voluit) Marlie Baer-Kloosterman, woonachtig Populierenstraat 5. Geboren in 1980 in Kampen.

Geboren en getogen in Kampen. Na studie even weg geweest maar met man en 2 kinderen toch gesetteld in Kampen. Sinds 2016 woonachtig in de wijk alwaar ik leefbaarheid en diversiteit (in bevolking maar ook in ruimtelijke zin) belangrijk vind. Alleen mopperen is niet mijn stijl; dan steek ik liever mijn handen uit bijvoorbeeld via een bestuur.

Mariska van Woerden

Mariska van Woerden

Mariska van Woerden, 43 jaar geboren te Elburg, sinds 2011 woonachtig in Kampen en sinds 1 jaar super blij met ons fantastische huis aan Boelestraat 29, ik woon daar samen met mijn verloofde Maarten en onze prachtige dochter Charlotte van bijna 8 jaar.
In mijn werkende leven ben ik accountmanager voor Impact Kampen-Dronten, het reintegratiebedrijf van de Gemeente Kampen en Dronten, vanuit de functie geef ik ook invulling aan het WerkgeversServicepunt gemeente Kampen, vanuit deze functie bemiddel ik inwoners van deze gemeenten weer naar een mooie invulling van hun dagelijks leven, dit kan betaald werk zijn, maar ook een werkervaringsplek of vrijwilligerswerk.
Bijzonder Kampen is de glossy welke ik 2x per jaar laat uitkomen, als freelancer doe ik dit voor uitgeverij On the Spot te Zwolle.

Verbinding en mensen, dat is mijn adem. Ik beteken graag iets voor een ander of voor Kampen, daarom mijn hulp aangeboden aan de wijkvereniging, als ik ondernemers of inwoners ergens enthousiast voor kan maken, doe ik dat graag. Blije mensen daar word ik dan ook weer blij van. Ik denk graag mee in een hulp-/zoekvraag en wie weet ken of weet ik de oplossing. Delen is het mooiste wat er is.

Groetjes Mariska

Wijkvereniging Zuid-Bovenbroek

Onze wijk bestaat uit de buurten Zuid en Bovenbroek

Met de ontwikkeling van de wijk Zuid is een aanvang gemaakt in de jaren 1930. Dit betekent dat de wijk in 2020 al 90 jaar bestaat. De wijk Bovenbroek is in de jaren 70 tot stand gekomen.

De wijkvereniging viert in 2020 haar 40-jarig jubileum. De wijkkrant gaat in 2020 haar 40e jaargang in. De krant wordt bij alle huishoudens (± 1700) in de wijk bezorgd door vrijwilligers. De wijkkrant krijgt u dus ook als u geen lid van de wijkvereniging bent. Op deze manier is iedereen op de hoogte van de activiteiten in de wijk.

In de loop der jaren is het accent van de wijkvereniging veranderd van het organiseren van jeugdspelen en o.a. kaartavonden, naar zich meer in te zetten voor publieke zaken welke in de wijk spelen. Hierbij kunt u denken aan verkeersveiligheid, welzijn voor ouderen, waarbij overleg is met de wijkverbindster en Stichting Welzijn.

Wat goed wordt bezocht zijn de activiteiten voor ouderen. De kinderoppas is voor veel ouders een uitkomst om even boodschappen te kunnen doen of andere zaken te kunnen regelen.

De gemeente Kampen wil dat inwoners samen prettig wonen en leven in hun wijk of dorp en dat zij hun verantwoordelijkheid nemen.

Dit doet de gemeente door inwoners te stimuleren meer initiatieven te nemen voor hun wijk en hen op termijn ook meer zeggenschap te geven hierin  over hun wijk.

De gemeente wil deze nieuwe koers voor het wijkgericht werken de komende jaren verder ontwikkelen samen met wijkbewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en de wijkvereniging.

Met als gevolg dat steeds meer zaken digitaal gedaan moeten worden. Voor (werkende) mensen die goed met de computer kunnen omgaan is dat een uitkomst.

Er zijn echter mensen (veelal ouderen) die deze mogelijkheid niet hebben, zodat dit voor hen een groot probleem is. Zo ook voor zaken die spelen binnen onze wijk waar men graag oplossingen voor ziet.

Onze wijkvereniging wil graag de verbindende factor zijn zodat we ons als wijk, indien nodig sterker kunnen opstellen richting gemeente.

Het is dan ook van belang dat we met z’n allen lid zijn van de wijkvereniging. (En zo nodig een vuist kunnen maken naar de gemeente.)

Samen staan we sterk.

Onze wijk telt ongeveer 1700 huishoudens. Hiervan zijn er c.a 360 lid van de wijkvereniging.

Stimuleer elkaar en wordt allen lid van de wijkvereniging.

Zo kunnen we wat voor elkaar betekenen, met name voor de ouderen in onze wijk.

Laten we elkaar helpen en naar elkaar omzien en er voor zorgen dat we in een prettige omgeving kunnen blijven wonen.