Vanwege de nieuwe overheidsmaatregelen is ons wijkgebouw voor de aankomende 2 weken gesloten. Dit houdt in dat de oppasmorgens voor de aankomende 2 weken ook niet door kunnen gaan. Hopelijk weer tot snel.

Corona

De voorwaarden voor de Whatsapp Buurtpreventie zijn als volgt:

Whatsapp buurtpreventie is van en voor de bewoners van uw wijk.
Extra ogen en oren in de wijk geven u en uw buren een veiliger gevoel en helpen ook om uw wijk
daadwerkelijk veiliger te maken. Buren die een oogje in het zeil houden, die buren waarschuwen bij verdachte situaties en die nauw samenwerken met de politie. De wijk is immers van ons allen.

Overal in Nederland maken steeds meer mensen gebruik van een WhatsAppgroep om hun wijk
veiliger te maken. Wijkbewoners kunnen elkaar via WhatsApp attent maken op verdachte zaken die spelen in de straat en/of wijk. Op deze wijze houden ze samen een oogje in het zeil en kunnen sneller verdachte situaties melden bij de politie.

De whatsappgroepen
Per buurt, wijk, of deel van een wijk, kan een WhatsAppgroep actief zijn. Actieve
WhatsAppgroepen zijn aangemeld bij de gemeente en politie. Soms zit de wijkagent ook in de groep. Zo kunnen wijkbewoners gericht geïnformeerd worden bij verdachte zaken in hun eigen wijk.

Hoe werkt het?
Als je deelneemt aan een WhatsAppgroep in jouw buurt kun je berichten krijgen van je eigen
buurtbewoners als ze iets niet vertrouwen, of je kunt zelf anderen informeren door een bericht
te plaatsen. Vergeet nooit om bij elke verdachte situatie 112 te bellen!
Handel altijd volgens de “S.A.A.R.” methode.

De volgende zaken zijn niet toegestaan
* Verloren/gevonden voorwerpen
* Weggelopen/aangetroffen huisdieren
* Smilies als reactie op berichten, worden als storend ervaren
* Burgernetberichten, die plaatsen we alleen op verzoek van de politie

Houd berichten zakelijk
* Bel altijd eerst 112 voor dat u gaat appen, en vermeld dat u de politie middels 112 heeft gebeld!!
* Bellen via 0900-8844 hebben een lagere prioriteit en worden vaak niet direct aan de politie op straat uitgegeven.

* Bedenk de noodzaak van uw bericht, berichten laat op de avond maken veel mensen wakker
* Lees uw bericht door voordat u op enter/verzend drukt
* Stuur geen lollige zaken, daar zit niemand op te wachten
* Stuur alleen berichten die voor de hele groep/wijk bedoeld zijn
* Het melden van zaken die afgelopen nacht/dag hebben plaats gevonden, hebben geen enkele meerwaarde


Deelnemersvoorwaarden/spelregels WhatsApp

  1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
  2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de wijk ……
  3. WhatsApp is een burgerinitiatief. 

De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.

 1. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting

S = Signaleer

A = Alarmeer 112

A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen. (Alleen actuele meldingen *)

R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

De bedoelingen is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

 1. Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.
 2. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 3. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 4. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden.
 5. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 6. Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.

*inbraken en poging inbraken waarbij geen dader(s) in beeld zijn, horen niet thuis in de Whatsapp groep.

Aanvullende deelnemersvoorwaarden:

 1. het lid van de groep woont in de wijk van de groep
 2. het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep
 3. in alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen de leden van de regiegroep in samenspraak met de politie en gemeente.

Meer informatie is nog te lezen op https://vuurvreter.eu/index.php/whatsapp/whatsapp-info