DOEL WIJKVERENIGING ZUID – BOVENBROEK                                          

                                                                       Bevorderen leef-/woonklimaat

                                                                       Opkomen voor belangen in de wijk

                                                                       Ondersteuning projecten

                                                                       Onderhoudt contacten met de gemeente / bewoners / organisaties

                                                                       Participeert (zo mogelijk) in werkgroepen

                                                       

                                                                      EN VERDER

                                                                       -Is actief betrokken bij activiteiten in haar wijkgebouw ‘t Zwarvershonk, zoals:

                                                                        * wijkkrant uitgeven en bezorgen bij ± 1500 adressen (2x per jaar)

                                                                        * creativiteitscursussen

                                                                        * peuteropvang

                                                                        * jeu-de-boules

                                                                        * bingo voor kinderen en volwassenen

                                                                        * onderhoud wijkgebouw

                                                         

                                                                         WILT U LID WORDEN?

                                                                        – Meldt u aan (via de website) als lid voor minimaal € 7,50 per jaar